WO: druk druk druk – 4de lj

In het vierde leerjaar zijn we vandaag gestart met een nieuw thema van WO, namelijk ‘druk druk druk’.

Daar horen enkele proefjes bij.

Eerst moesten we goed nadenken wat er zou gebeuren, daarna mochten we de proef uitvoeren, dan schreven we op wat we gezien, gevoeld, … hadden en tenslotte gingen we op zoek naar een verklaring.