Afwezigheden

Is uw kind afwezig, graag even de school verwittigen:

Tel. 03 455 07 99
directie@rp2.be of secretariaat@rp2

een doktersattest of ouderattest is verplicht voor alle leerlingen van het lager onderwijs en voor leerplichtige kleuters.

Indien de afwezigheid max. 3 dagen bedraagt, kan u gebruik maken van dit document. Dit attest mag max. 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Vanaf de vijfde keer is een doktersattest vereist.

Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen is steeds een doktersattest vereist.