Wat als de Sint nog enkele Pieten nodig heeft? (maantjesklas)

Stel je voor dat het coronavirus zich verspreidt onder de roetveegPieten.

Alarm?! Groot probleem?!

Geen nood, de kinderen van de maantjesklas weten daar wel raad mee! Sinterklaas kan hen inschakelen op zijn ronde.

Vandaag lieten ze alvast hun vaardigheden zien.