LS: giraf en jakhals

Vandaag kwamen giraf en jakhals voorlopig een laatste keer op bezoek. De kinderen wisten nog heel goed wie ze waren.

Er werd een poppenkasttoneeltje gespeeld waarbij een mogelijke ruzie op de speelplaats van RP2 aan bod kwam. Voor onze leerlingen van de derde graad ging het toneel over online gamen.