LS4: techniek

Ook de leerlingen van het 4de zetten hun technische bril op. Bootjes werden ontworpen, getest en besproken. Wat kon beter, hoe kon het beter, wat zou ik in de toekomst anders doen?

Die week werden ook allerhande technische toestellen opengevezen, uit elkaar gehaald, besproken én terug in elkaar gestoken. Al moeten we toegeven dat dit laatste niet altijd gelukt is ;-).