Bloembollenactie

Je kan je bestelling doorgeven tot 2 oktober. Deze is pas bevestigd wanneer het juiste bedrag gestort is op de schoolrekening BE77 4056 0596 0142 met vermelding

‘bloembollen + naam oudste leerling’

Alvast hartelijk dank !