Schoolbestuur

Onderwijsinrichtingen van de Zusters de Christelijke Scholen Zuid-Antwerpen vzw

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Voorzitter: Tinne Auwerkerken
Afgevaardigd bestuurder: Ann Jonckheere