Schoolraad

De schoolraad is het officieel participatieorgaan van de school. De schoolraad is samengesteld uit vier geledingen:

  • het personeel
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap
  • het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur)