We ontwerpen een spel.

Enkele leerlingen ontwerpen stap per stap een eigen gezelschapsspel.
Dit zijn telkens weer momenten waarbij er veel ideeën worden gedeeld én van elkaar wordt geleerd. Daarbij wordt er hard samengewerkt, maar ook gekeken naar het werk van jezelf en elkaar. Zo sturen we elke keer weer wat bij op ons leerpad.