Startdag in het park (lagere school)

Elk jaar zetten we in op het vormen van de klasgroep. Gedurende de eerste weken organiseren we allerhande activiteiten.

Vrijdag ging de lagere school naar het park voor groepsvormende spelletjes.