advent

Met de kinderen van de lagere school maakten we even tijd om stil te staan

bij de start van de advent.

Kinderen van het vijfde leerjaar lazen enkele tekstjes en het verhaal van Robby.

Daarna zongen we nog samen een adventslied.