Dagelijkse archieven: 25 juni 2021

LS5 en 6: bezoek aan Kazerne Dossin.

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar leerden een hele maand over de Tweede Wereldoorlog. Als afsluiter van deze interessante lessenreeks brachten ze een bezoek aan Kazerne Dossin in Mechelen.
Het was een boeiende, interactieve en leerrijke dag!

LS4: techniek

Ook de leerlingen van het 4de zetten hun technische bril op. Bootjes werden ontworpen, getest en besproken. Wat kon beter, hoe kon het beter, wat zou ik in de toekomst anders doen?

Die week werden ook allerhande technische toestellen opengevezen, uit elkaar gehaald, besproken én terug in elkaar gestoken. Al moeten we toegeven dat dit laatste niet altijd gelukt is ;-).

LS3: techniek

Deze week werd er rond techniek gewerkt in de 2de graad. Zowel de leerlingen van het derde leerjaar als de leerlingen van het 4de leerjaar haalden hun beste technische kwaliteiten boven.